The Bend Banner
The Bend 1

Fastbend – Fbe

The Bend 2

ماشین پنل بندر منعطف،با کارایی بالا و راحت برای استفاده. با لود و آنلود دستی و چرخش ورق توسط اپراتور.

BCe SMART

The Bend 3

ماشین پنل بندر نیمه اتوماتیک جدید پریما پاور با لود و آنلود توسط اپراتور.

Bce

The Bend 4

ماشین پنل بندر نیمه اتوماتیک،مناسب برای کاهش زمان تولید برای دسته محصولات متوسط.

EBe

The Bend 5

ماشین پنل بندر سرو الکتریک برای کیفیت بالا و سرعت بالای خمکاری.

Ebe FM

The Bend 6

ماشین پنل بندر تمام اتوماتیک بمناسب برای خط ورق کاری با اتوماسیون بالا.

ساختار ماشین پنل بندر

The Bend 7

ربات دستگاه پنل بندر

The Bend 8

ربات تعویض ابزار

The Bend 9

نمونه قطعه در حال خمکاری

The Bend 10

نمونه قطعات تولید شده با پنل بندر

The Bend 15
The Bend 16
The Bend 13
The Bend 11
The Bend 12
The Bend 14
The Bend 17