The Combi Banner
The Combi 1

COMBI GENIUS

The Combi 2

نسل جدید تکنولوژی پانچ و فایبر لیزر مجهز به رزوناتور با ظرفیت برشی 3KW یا 4KW  با راندمان بالا انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری پایین و سرعت بسیار بالا و تعداد ابزار پانچ بسیار بالا و تعویض ابزار بسیار سریع می باشد.

The Combi 3
The Combi 4
The Combi 5