The Software Banner
The Software 1

NC Express e3

The Software 2

برای وارد کردن نقشه ها و طراحی قطعات تا پروسس داده های ERP .با قابلیت طراحی نقشه CAD/CAM برای یک قطعه ساده تا پروسس تمام اتوماتیک دسته های ورق. مناسب برای ماشین های پانچ و لیزر.

Master BendCam

The Software 3

نرم افزار با کابری آسان برای اپراتور مخصوص ماشین آلات خمکاری پریماپاور با قابلیت شبیه سازی سه بعدی و بررسی تصادف ابزار با قطعه کار.

TULUS® CELL

The Software 4

نرم افزار منطقی و مدرن با کاربری آسان. Tulus یک خانواده نرم افزار یکپارچه و مقیاس پذیر است برای مدیریت مرکزی ورق کاری و شامل پروسس اتوماتیک قطعات، ست آپ سریع ابزاهاو ادیت آنلاین پارامترها میباشد.

TULUS® OFFICE

The Software 5

نرم افزار قوی جهت تعیین وظیفه برای ماشین ها و تعیین ظرفیت هر ماشین و تولید گزارش از عملکرد هر ماشین میباشد.

TULUS® POWER PROCESSING

The Software 6

این نرم افزار پروسه تولید را از زمان سفارش تا تولید و تحویل قطعات و گزارش عملکرد به صورت شفاف ارائه میدهد.

INDUSTRY 4.0

The Software 7

با یک پارچه کردن ماشین آلات قدرتمند و نرم افزارهای آنها با اتصال به پایگاه داده اصلی جهت تولید قطعه پی در پی و ارائه گزارش بصورت پیوسته اقدام میکند.